II AiR II-go st. nstac. SSwAiR

Przedmiot wybieralny IV -
Sieci przemysłowe w automatyce

Zajęcia zgodnie z harmonogramem spotkań w systemie USOSweb.
Zajęcia w dniach:

  • 02.03.2019 r. - projekt 8:40 - 9:50, wykład 11:35 - 13:25,
  • 10.03.2019 r. - projekt 12:40 - 16:10, wykład 16:10 - 20:40,
  • 17.03.2019 r. - projekt 12:40 - 16:10, wykład 16:10 - 20:40,
  • 18.05.2019 r. - projekt 8:40 - 9:50, wykład 11:35 - 13:25,
  • 01.06.2019 r. - projekt 8:40 - 9:50, wykład 11:35 - 13:25,
  • 15.06.2019 r. - projekt 8:40 - 9:50, wykład 11:35 - 13:25.

Konsultacje zgodnie z informację w systemie USOSweb.

Zagadnienia zgodnie z Kartą Opisu Przedmiotu.