II inf. II-go st. nstac. SKiSBD

Przedmiot wybieralny III - Technologie sieciowe II - wybrane zagadnienia

Wykład

Szczegóły wkrótce

Laboratorium

Zadanie zaliczeniowe

Przygotować konfigurację sieci komputerowej pozwalającej na przesyłanie danych między podsieciami należącymi do sieci IPv4 i IPv6.

Przykładową konfigurację przedstawiono na rys. poniżej (rysunek można pobrać w większej rozdzielczości).

Założenia projektowe:

  • wszystkie hosty muszą mieść dostęp do serwerów: "webserver_gl", "fileserver_gl1" i "fileserver_gl2",
  • należy umożliwić komunikację wszystkim komputerom pracującym w sieci IPv6 między sobą,
  • należy dobrać odpowiednie metody routingu,
  • zabezpieczyć urządzenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

Zadanie IPv6

Całość skonfigurować i przetestować w pakiecie PacketTracer lub GNS3.