III PTIS I-go st. stac.

Przedmiot Metody sztucznej inteligencji.

Sieci neuronowe

Logika rozmyta

Algorytmy genetyczne

 

Laboratorium

 

Warunki zaliczenia:

  • wykład (test zaliczeniowy),
  • laboratorium - zaliczenie (sprawozdanie + pytania ustne) zadań z wszystkich działów objętych programem nauczania (sieci neuronowe, logika rozmyta, algorytmy genetyczne).